Newyddion

Y diweddaraf o Ysgol Gwaun Gynfi.

Carol yr Wyl

Ysgol Gwaun Gynfi yng nghystadleuaeth Carol yr Wyl, 2019

Amgueddfa Lechi

Diwrnod Meddiannu - Take Over Day! Yn yr Amgueddfa Lechi, Llanberis