Staff

Athra­won

Pennaeth

Catrin Gwilym

Dirprwy Bennaeth

Lynne Williams

Uwch gymhor­thy­dd y Dos­barth Meithrin

Nia Roberts

Athrawes Cyfn­od Sylfaen

Sarah Jones

Athrawes Cyfn­od Sylfaen

Jack­ie Warrington

Athrawes CA2

Delyth Hughes

Athro CA2

Gari Owen

Athrawes CA2

Lynne Wiliams

Cymhor­thy­dd Dosbarth

Tra­cy Williams

Cymhor­thy­dd Dosbarth

Sian Roberts

Cymhor­thy­dd Dosbarth

Gwe­nan Williams

Cymhor­thy­dd Dos­barth ac ADY

Don­na Jones

Cymhor­thy­dd Dos­barth ac ADY

Haf Owen

Cymhor­thy­dd Dos­barth ac ADY

Manon Jones

Cymhor­thy­dd ADY

Lisa Williams

Cymhor­thy­dd ADY

Alaw Lewis

Staff Ate­gol

Ysgrifenyddes

Nia Roberts

Gofalwraig

Sue Jones

Glanhawraig

Mon­i­ca Owen

Clerc Ari­an Cinio

Gwen Griffith

Goruch­wyli­wr Amser Cinio

Sue Jones

Goruch­wyli­wr Amser Cinio

Mon­i­ca Owen

Goruch­wyl­wyr Clwb Brecwast

Catrin Parry

Gwe­nan Williams

Manon Jones

Staff y Gegin

San­dra Owen a Karen Jones.