Cysylltu

Mrs Catrin Gwilym

Pennaeth

Ysgol Gwaun Gynfi

Deiniolen

Gwynedd

01286 870687

ysgolgwaungynfi@gwynedd.gov.uk